Chuyển nhượng Mua bán Waterpoint

LỌC THEO KHU VỰC
LỌC THEO SẢN PHẨM
Đang bán
Giá bán: 5.100.000.000 đ
Mã căn: CX-XX
Hướng: Đông Nam
Diện tích: 150 m2
Đường trước nhà : 15 m
BTSL
Đang bán
Giá bán: 4.650.000.000 đ
Mã căn: A11-0X
Hướng: Tây Nam
Diện tích: 105 m2
Đường trước nhà : 22 m
NPTM
Đang bán
Giá bán: 2.730.000.000 đ
Mã căn: AQU-B25-1X
Hướng: Đông Nam
Diện tích: 90 m2
Đường trước nhà : 12 m
NPV
Đã bán
Giá bán: 4.250.000.000 đ
Mã căn: RI1-C02-XX
Hướng: Đông Nam
Diện tích: 150 m2
Đường trước nhà : 13 m
BTSL
Đang bán
Giá bán: 2.950.000.000 đ
Mã căn: AQU-B10-X
Hướng: Tây Bắc
Diện tích: 90 m2
Đường trước nhà : 16 m
NPV
Đang bán
Giá bán: 2.850.000.000 đ
Mã căn: AQU-B30-07
Hướng: Tây Bắc
Diện tích: 90 m2
Đường trước nhà : 15 m
NPV
Đã bán
Giá bán: 5.930.000.000 đ
Mã căn: RI1-D4-XX
Hướng: Tây Bắc
Diện tích: 225 m2
Đường trước nhà : 12 m
BTDL
Đang bán
Giá bán: 6.350.000.000 đ
Mã căn: RI1-D4-XX
Hướng: Đông Nam
Diện tích: 225 m2
Đường trước nhà : 12 m
BTDL
Đã bán
Giá bán: 2.635.000.000 đ
Mã căn: AQU-B19-1x
Hướng: Đông Nam
Diện tích: 90 m2
Đường trước nhà : 12 m
NPV
Đã bán
Giá bán: 2.620.000.000 đ
Mã căn: AQU-B07-XX
Hướng: Tây Bắc
Diện tích: 90 m2
Đường trước nhà : 12 m
NPV
Đã bán
Giá bán: 4.600.000.002 đ
Mã căn: AQUA-C5.04
Hướng: Đông Nam
Diện tích: 150 m2
Đường trước nhà : 12 m
BTSL
Đang bán
Giá bán: 4.320.000.000 đ
Mã căn: RI-A11-03
Hướng: Tây Nam
Diện tích: 105 m2
Đường trước nhà : 22 m
NPTM
Đang bán
Giá bán: 2.800.000.000 đ
Mã căn: AQU-B25-08
Hướng: Tây Bắc
Diện tích: 90 m2
Đường trước nhà : 12 m
NPV
Đã bán
Giá bán: 4.200.000.000 đ
Mã căn: AQU-B11-xx
Hướng: Đông Bắc
Diện tích: 150 m2
Đường trước nhà : 15 m
BTSL
Đã bán
Giá bán: 4.150.000.000 đ
Mã căn: AQU-B11-xx
Hướng: Đông Bắc
Diện tích: 150 m2
Đường trước nhà : 15 m
BTSL
Đã bán
Giá bán: 4.150.000.000 đ
Mã căn: AQU-B11-xx
Hướng: Đông Bắc
Diện tích: 150 m2
Đường trước nhà : 15 m
BTSL
Đã bán
Giá bán: 4.100.000.000 đ
Mã căn: AQU-B22-xx
Hướng: Đông Nam
Diện tích: 150 m2
Đường trước nhà : 12 m
BTSL
Đã bán
Giá bán: 2.680.000.000 đ
Mã căn: RI-B11-02
Hướng: Đông Bắc
Diện tích: 90 m2
Đường trước nhà : 12 m
NPV

MUA BÁN, KÝ GỬI SẢN PHẨM

THÀNH PHỐ VEN SÔNG

Thông tin cập nhật nhanh nhất - Rổ hàng chuyển nhượng phong phú - Hỗ trợ nhiệt tình, minh bạch

HOTLINE: 0988.83.45.45

Nhận ký gửi, mua bán sản phẩm Waterpoint và các sản phẩm khác của Nam Long
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI !
Đóng Menu