Phân khu Rivera 1

Các sản phẩm tại phân khu Rivera 1

Mặt bằng Phân khu Rivera 1

Sản phẩm giao dịch tại Phân khu Rivera 1

Đã bán
Giá bán: 4.250.000.000 đ
Mã căn: RI1-C02-XX
Hướng: Đông Nam
Diện tích: 150 m2
Đường trước nhà : 13 m
BTSL
Đã bán
Giá bán: 5.930.000.000 đ
Mã căn: RI1-D4-XX
Hướng: Tây Bắc
Diện tích: 225 m2
Đường trước nhà : 12 m
BTDL
Đang bán
Giá bán: 6.350.000.000 đ
Mã căn: RI1-D4-XX
Hướng: Đông Nam
Diện tích: 225 m2
Đường trước nhà : 12 m
BTDL
Đang bán
Giá bán: 4.320.000.000 đ
Mã căn: RI-A11-03
Hướng: Tây Nam
Diện tích: 105 m2
Đường trước nhà : 22 m
NPTM
Đang bán
Giá bán: 4.150.000.000 đ
Mã căn: AQU-B11-xx
Hướng: Đông Bắc
Diện tích: 150 m2
Đường trước nhà : 15 m
BTSL
Đã bán
Giá bán: 2.680.000.000 đ
Mã căn: RI-B11-02
Hướng: Đông Bắc
Diện tích: 90 m2
Đường trước nhà : 12 m
NPV
Đóng Menu